wp68391093_02.jpg

Klimaatwandeling, Vallei van de Ziepbeek.

 

Dag allemaal,

Als joggers en wandelaars bewegen wij ons voortdurend in de natuur. Het is bijgevolg goed te weten hoe wij kunnen bijdragen in het klimaatverhaal.

Op zondag 02/10/2022 organiseren wij binnen onze vereniging een klimaatwandeling. Het is een korte wandeling in de eigen leefomgeving, onder begeleiding van een professionele klimaatgids van het Provinciaal Natuurcentrum.

Onderweg maakt de gids bepaalde fenomenen bespreekbaar, zoals:

- Weerverschijnselen die wel of juist niet met klimaat(verandering) te maken hebben.

- Trekvogels die vroeger terugkeren uit de overwinteringsgebieden en daardoor hier problemen ondervinden.

- Fruit en kruiden onderweg die een goede aanleiding vormen om seizoens-en gebiedseigen teelten te promoten.

- Veeteelt en vleesconsumptie, die een grote impact hebben op het klimaat.

- Trein- of bus- of fietsgebruik, die onze ecologische voetafdruk flink verminderen en zorgen voor minder CO2- uitstoot.

De wandeling gaat door in de Vallei van de Ziepbeek.

De wandeling is gratis.

Wij treffen ons om 09u45 aan brasserie Aspermans in Opgrimbie, zodat de wandeling stipt om 10u00 kan starten. Einde wandeling 12u00.

Wij hopen dat alle leden die onlangs interesse getoond hebben voor de klimaatwandeling ook zoveel mogelijk aanwezig zijn. Uiteraard zijn diegenen die toen niet ingeschreven hebben ook welkom.

Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij Jean-Pierre H 0476 55 77 87.

Groeten,

Het bestuur,

 

wpffb0b292_02.jpg