wpf3064267_02.jpg

 

 Verslag vergadering 18 jan 2023

 

                           

Aanwezig:  JP Holtof – Brigitte Heynderickx – Linda Ramaekers – Claudine Van Nerum – Victor Monnissen  -  Jean Kusters – Bertie Bloemen -  Jos Gielen – JP Mailliard - Christian Swennen

 

Verontschuldigd : Roemans Noel

 

Afwezig :

 

Ontslag als bestuurslid :  Wevers Jean

 

Aantal leden: 109

 

Activiteiten  dec 22 - jan  2023

 

18 dec 2022 -  Kerstfeest: menige bestuursleden verzorgden ons Kerstfeest. Schikking en aankleding zaal, keuze van het menu, receptie, fotofilm, speech….enz  zodat het voor ons allen een gezellig kerstfeest zou worden.

Kwam het door het voorspelde slechte weer?  Hadden we elkaar al te lang niet meer gezien door het voorbije coronatijdperk? Moesten we door omstandigheden ons feest te vroeg afsluiten? We weten het niet, maar als bestuur hebben we er een negatief gevoel aan overgehouden. Jammer, volgend jaar beter! Toch bedankt voor iedereen die zich hiervoor ingezet heeft.

 

 

8 jan 2023 -  Nieuwjaarsdrink: talrijke opkomst van jog en wandelaars! Dank aan Brigitte en Linda voor de lekkere wafels en speculoos. Ook dank aan Albert die er elk jaar voor zorgt dat onze lichaamstemperatuur op peil blijft door ons te bedienen met een lekkere warme Jeagertee of chocomelk.

 

 

Geplande activiteiten  feb 2022

 

24 feb- avondwandeling:  Jos en Claudine zullen zorgen voor deze activiteit. ( info volgt later)

 

Extra:

- Op onze laatste bestuursvergadering 2022 kwamen er een paar negatieve punten naar boven.

Misschien was niet iedereen nog voldoende gemotiveerd om als bestuur de nodige inspanningen te verlenen. Dat kan!

Opdat iedereen hierover effe kon nadenken hebben we later een crisisvergadering georganiseerd. Iedereen heeft

er zijn eigen zegje en zijn ongemakken kenbaar kunnen maken.

Al snel kwamen we tot besluit dat deze problemen opgelost moesten worden om alzo het verdere bestaan van de club niet in gedrang te brengen.

Onder de bestuursleden werden duidelijke afspraken gemaakt.

Dit kunnen we echter alleen samen met jullie realiseren! Jullie motivatie en positiviteit  helpt ons hier enorm bij!

 

- 25€ lidgeld voor 2023 kan gestort worden. (zie reeds rondgestuurde mail)

 

- weldra zal onze jaarplanning van onze activiteiten op onze website vermeld worden.

 

- onze jaarlijkse kienavond t.v.v onze club gaat door op 22 feb 2023 in zaal St Martinus en wordt bijgestaan door

JP, Brigitte en Bertie

 

 

 

Het bestuur